BALANCE GET MOVED BY A WORLD IN BALANCE & (E)MOTION (E)MOTION
Disclaimer De VARSBAYD internetsite VARSBAYD stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in zijn werk en een bezoek  brengt aan zijn internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat  en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen,  technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde  voorbehouden. Aan de inhoud van de VARSBAYD internetsite kunnen derhalve op geen  enkele wijze rechten worden ontleend.   Copyright ©  Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten,  afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd,  getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming  van VARSBAYD. Virussen en veiligheid   De VARSBAYD internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen,  maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of  programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.   Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-VARSBAYD sites. VARSBAYD is op  geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze  internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site  verbonden internetsite. Uw vragen, suggesties en commentaar   VARSBAYD wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of  informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is  beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc. die wij  van u ontvangen wordt door VARSBAYD gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van  eigendomsrechten. VARSBAYD behoudt zich het recht voor de door u gezonden  informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven  en te distribueren, ongeacht het doel.  Door VARSBAYD verzonden e-mail Door VARSBAYD verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de  geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet  toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken  van deze informatie aan derden is niet toegestaan. VARSBAYD staat niet in voor de  juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige  ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze  rechten worden ontleend. 
Home Wie is VARSBAYD Visitekaartje Portfolio Contact Links Disclaimer